Blog wrocławskiej Oranżady - Forum Obywatelskiego Partii Demokratycznej
Kategorie: Wszystkie | ALDE | ELDR | Oranżada | TVN24 | TVOranżada | demokraci.pl
RSS
środa, 28 listopada 2007
Liberalizm dla każdego oznacza co innego.
Liberalizm to doktryna polityczno-społeczna lub ujmując rzecz nieco inaczej – filozoficzna, w której znajdziemy poglądy niekiedy bardzo od siebie różne. Przy tym nazwa tej doktryny dla każdego oznacza co innego.

Trudno określić standard w sytuacji, kiedy tak wiele osób wyznających, wydaje się, podobne poglądy, zbierając się w jednej organizacji takiej jak Oranżada, niekiedy tak różnie interpretuje sprawy z pozoru oczywiste.

Więc od początku.

Oranżada ma promować zasady tolerancji, otwartości, idee społeczeństwa obywatelskiego. Słowem: wartości liberalne. A czym jest liberalizm? Nazwa tej doktryny swój źródłosłów znajduje w języku łacińskim - libertas - łac. wolność. Niejasności w znaczeniu tego słowa są nieuniknione i wynikają z wielorakiego pojmowania wolności przez poszczególnych ludzi. W tym miejscu wracamy do punktu wyjścia.

Liberalizm promuje wolność, jako zasadę nadrzędną zarówno w sferze obyczajowości, gospodarki jak i praw politycznych, czy osobistych. Problem tkwi jednak w tym, jak szeroko owa wolność ma być pozostawiona przez państwo obywatelom do swobodnego uznania. Warto tu zaznaczyć, że czysty liberalizm jak każda inna doktryna polityczna istnieje tylko w teorii.

W Oranżadzie znajdują się z pewnością osoby, które powiedzą, że każdy może robić i mówić co mu się podoba, dopóki fizycznie nie krzywdzi drugiej osoby. Inni postawią granicę przy uczuciach drugiego człowieka, kolejni mogą za przedstawionym przykładem przesuwać ją dalej. Liberalizm gospodarczy również posiada wiele odcieni. W demokratycznych krajach z reguły docenia się zalety wolnego rynku, jednak zakres interwencji państwa w tę sferę stanowi właśnie ową paletę odcieni. Likwidacja monopoli państwowych, ograniczeń prawnych i obniżanie podatków deklarowane są przez kolejne rządy, także te konserwatywne, przy czym wszystkie te działania całkowicie wpisują się w doktrynę liberalizmu. Czy jednak we współczesnym, pełnym zagrożeń świecie rola państwa ograniczona do smith’owskiego „nocnego stróża” wystarczy? Według mnie w zupełności, jednak nie kwestionuję dyskusyjności tego zagadnienia.

Jak więc odróżnić prawdziwego liberała od osoby, która miano to jedynie sobie przywłaszcza? Umiejętność dostrzegania różnych stron medalu, zdolność do rzeczowej krytyki bez wylewania jadu, który ze swej natury jest nieliberalny, twarde obstawanie za tym, że każdy ma prawo kierować własnym życiem według swojego uznania - są to według mnie nieodłączne cechy liberała. Różnica między liberałem a nie-liberałem wyraźnie zarysowuje się przy analizie kwestii drażliwych społecznie takich jak legalizacja aborcji. Skrajny konserwatysta powiedziałby, że człowiek nie ma prawa legalizować czegoś z gruntu złego. Skrajny liberał odpowie, że legalizacja aborcji nie zmusza kobiety, która zajdzie w ciążę do poddania się temu zabiegowi, a jedynie daje jej prawo wyboru.

Wchodzimy tu na grunt problemów, które mam nadzieje będą podnoszone na forum Oranżady. Uznałam, że warto tytułem wstępu i na dobry początek działania naszej strony zasygnalizować kilka twierdzeń natury ogólnej, dotyczących wyznawanej przez członków Oranżady doktryny.

Liberalizm dla każdego oznacza co innego. Jednak na Wasze pragnienie swobodnej dyskusji i pragnienie odkrycia, co tak naprawdę dla Was oznacza to nadużywane słowo, odpowiadamy: Wy macie pragnienie, my mamy Oranżadę!

Dorota Rutkowska (Białystok)
11:29, bartektwardowski , Oranżada
Link Dodaj komentarz »
środa, 21 listopada 2007
Po nie bardzo miodowym miesiącu, wracamy do gry!
16 listopada wszyscy mogli się przekonać, że w szeregach Partii Demokratycznej są nadal młodzi i aktywni ludzie. Członkowie warszawskiego Forum Młodych Oranżada postanowili pożegnać odchodzącego Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. O godzinie 9.00, tuż przed dymisją, stawili się w kilkuosobowej grupie pod gmachem Ministerstwa Sprawiedliwości. Licząc na obecność Ministra Ziobry w ostatnich chwilach sprawowania urzędu przygotowali dla niego prezenty oraz list pożegnalny.

Minister nie znalazł czasu i odwagi aby porozmawiać z przedstawicielami Oranżady osobiście. Po godzinnym oczekiwaniu w biurze podawczym udało się jednak spotkać z oddelegowanym urzędnikiem. W obecności dziennikarzy nastąpiło odczytanie listu otwartego oraz przekazanie symbolicznych prezentów. Oranżada przypomniała także średnią ze studiów Zbigniewa Ziobry – 3.84 i wyraziła nadzieję, że po raz ostatni Ministrem Sprawiedliwości był tak niekompetentny polityk. W koszu prezentowym znalazła się Wódka Dębowa, paczka cygar, oraz Konstytucja RP. - Pan Minister jest najwyraźniej amatorem Dębowej oraz cygar, ponieważ przedmioty te nie zostały zwrócone doktorowi G. Jeśli chodzi o Konstytucje, liczymy, że w chwilach wolnych od obowiązków ministra Pan Ziobro znajdzie czas na uzupełnienie braków w wykształceniu prawniczym. – mówił Karol Smoliński z Oranżady.

Anonimowy urzędnik przyjął prezenty, podziękował i zapewnił, że trafią one na ręce Ministra Ziobro.

Godzinę później ten sam pracownik ministerstwa przyszedł do biura PD na Marszałkowskiej by zwrócić kosz z podarkami wraz z listem: - Pan Minister Ziobro nie przyjmuje prezentów. Żadnych prezentów! – powiedział i wyszedł ze strapioną miną martwiąc się najwyraźniej o posadę.

Wydarzenie nagłośniły: Radio Zet, Antyradio, oraz Radiostacja.
10:21, bartektwardowski , Oranżada
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 18 października 2007
Lepiej zagłosuj!
21:10, bartektwardowski
Link Komentarze (1) »
poniedziałek, 15 października 2007
Zagłosuj w niedzielę
20:34, bartektwardowski
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 14 października 2007
Odsuń PiS od władzy!
08:09, bartektwardowski
Link Dodaj komentarz »
piątek, 12 października 2007
Konferencja prasowa Bartłomieja Nowotarskiego i konwencja Lewicy i Demokratów

Na zaproszenie kandydata na Posła z ramienia Partii Demokratycznej - demokraci.pl., doktora Bartłomieja Nowotarskiego w piątek we Wrocławiu gościli prof. Bronisław Geremek - przewodniczący polskiej delegacji w grupie liberałów i demokratów w Parlamencie Europejskim, były minister spraw zagranicznych i Graham Watson - przewodniczący Porozumienia Europejskich Liberałów i Demokratów.
Wizyta miała charakter programowy i wyborczy. Bartłomiej Nowotarski, jako jedyny kandydat w okręgu wrocławskim otrzymał poparcie frakcji liberalno-demokratycznej w Parlamencie Europejskim. Bartłomiej Nowotarski przedstawił niektóre tezy swojego programu. W Sejmie chciałby zająć się głownie edukacją.
Poza tym mowa była o koalicji Lewicy i Demokratów i jej roli w dyskursie publicznym. Uczestnicy nakreślili nowy podział sceny politycznej. Otóż obecnie nie ma wielkich różnic między liberałem i socjaldemokratą. Dziś podział istnieje na linii budowy stosunków społecznych. Najpełniej ukazał to prof. Bronisław Geremek: "To jest wybór między polityką konfliktów i nienawiści i drugą polityką, polityką nadziei, łączenia ludzi i porozumiewania się."
Po konferencji uczestnicy udali się do Hali Wystawowej IASE, w której o godzinie 12.00 rozpoczęła się konwencja Lewicy i Demokratów na temat: Polska z wiarą w Europę. W konwencji udział wzięli również Przewodniczący SLD Wojciech Olejniczak, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego SLD Jerzy Szmajdziński, Przewodniczący Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej (CSSD) Jiri Paroubek, europoseł Dariusz Rosati i sekretarz generalny PES Philip Couldery. Konwencja skupiona była na polityce zagranicznej.
Lider SLD Wojciech Olejniczak powiedział, że "...dwa lata polityki zagranicznej to złe pasmo dla Polski, to kłótnie i spory. I o tym wiedzą dzisiaj najlepiej nasi goście z Europy, którzy nie boją się tego mówić, czy to we własnych krajach, czy w Polsce."
Wielkim nieobecnym konwencji był Aleksander Kwaśniewski, który w tym czasie przygotowywał się do poniedziałkowej debaty z Donaldem Tuskiem.
22:48, bartektwardowski
Link Dodaj komentarz »
środa, 10 października 2007
Muppet Sejm 8
14:37, bartektwardowski
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 09 października 2007
Nasz kandydat do Sejmu

 

 

 

Bartłomiej Nowotarski jest obecnie przewodniczącym Regionu Wrocławsko-Wałbrzyskiego oraz członkiem Zarządu Krajowego Partii Demokratycznej.

Był działaczem (od 1980 r) Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W ROAD, Unii Demokratycznej, Unii Wolności od początku.

Dr prawa, konstytucjonalista, politolog. Wykładowca Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i okresowo uniwersytetów Stonny Brook w Nowym Jorku oraz w San Diego. Stypendysta m.in Fulbrighta, Kongresu USA oraz stażysta Parlamentu Europejskiego. Jest ekspertem Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie.

Był Sekretarzem pierwszej Komisji Konstytucyjnej III RP ( przewod. Bronisław Geremek ) oraz ekspertem i doradcą klubów parlamentarnych: Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Unii Demokratycznej, Unii Wolności, a także Komisji Konstytucyjnej pod przewod. Tadeusza Mazowieckiego.

Był współautorem projektu Małej Konstytucji oraz autorem projektów obowiązującej ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, a także prawa o finansowaniu partii politycznych.

Od 12 lat jest radnym Rady Miejskiej Wrocławia, był wiceprezydentem oraz przewodniczącym Komisji Mieszkalnicta. Obecnie jest przewodniczącym Klubu Demokratycznego w Radzie Miejskiej.

Jest członkiem German Marshall Fund oraz Europejskiego Forum ds. Bezpieczeństwa Miast.

W związku ze „starą nie rdzewiejącą miłością” do futbolu był prezesem Klubu Sportowego WKS „Śląsk” Wrocław.

 

PROPOZYCJA 10 ZAGADNIEŃ PROGRAMOWYCH DLA ROZWOJU WROCŁAWIA ORAZ INNYCH MIAST NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA

  1. Obniżenie kosztów życia mieszkańców Dolnego Śląska.
  2. Przedszkola dla wszystkich.
  3. Szkoły. Zmniejszenie liczebności klas do 25 uczniów.
  4. Poprawa komunikacji.
  5. Wsparcie dla rodzimej: mikro, małej i średniej przedsiębiorczości.
  6. Program „e-Wrocław (e-Wałbrzych itd.)".
  7. Zdrowie. Szpitale pod zarządem Sejmiku Województwa.
  8. Mieszkalnictwo.
  9. Decentralizacja.
  10. Postulaty dla parlamentarzystów.

1. Obniżenie kosztów życia mieszkańców Dolnego Śląska.

2. Przedszkola dla wszystkich. Zasadnicze zwiększenie dostępności do przedszkoli, szczególnie na obszarach wiejskich (tu jest dramat). Potanienie usługi przedszkolnej.
- dojście do poziomu standardów europejskich czyli objęcie usługą ok.85% dzieci ( dziś średnio 40%),
- usługa „przedszkoli socjalnych" i pielęgniarka w przedszkolu,
- zwiększenie konkurencji w oparciu o prywatne „domowe przedszkola",
- na terenach wiejskich co najmniej 9 godz. tygodniowo. Gminy zatrudnią „lotną" nauczycielkę wychowania przedszkolnego i utrzymywać będą lokal przedszkolny,
- propozycja oferty tzw. przedszkoli otwartych.

3. Szkoły. Zmniejszenie liczebności klas do 25 uczniów. Tańsza dla rodziców oświata ( w oparciu o większą ilość godzin pozalekcyjnych na: godziny wyrównawcze oraz pracę z uczniem uzdolnionym. Oznaczać to będzie przynajmniej utrzymanie zatrudnienia nauczycieli oraz mniejszą presję na kosztowne korepetycje), a dodatkowo:
- zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach ( koncepcja prewencyjnego wsparcia: psychologiczno- pedagogicznego, pomoc straży gminnych i policji)
- powrót usługi lekarskiej i pielęgniarskiej do szkoły.

4. Poprawa komunikacji:
- zwiększenie liczby środków transportu zbiorowego,
- obniżenie kosztów biletów w komunikacji zbiorowej o 25% (jeden bilet na kierunku bez względu na ilość środków komunikacji),
- likwidacja linii pośpiesznych (dziś fikcja),
- zmiany zasad zarządzania i eksploatacji dróg. Wprowadzenie „profilaktyki drogowej" oraz zasady tzw. remontów „średnich" (tańszych), a nie „cząstkowych". Zmiany organizacyjne w okresie zimowym (stacje meteo, monitoring umów z podwykonawcami),
- komunikacja i turystyka wodna na Odrze.

5. Wsparcie dla rodzimej: mikro, małej i średniej przedsiębiorczości:
- preferencje dla lokalnych podmiotów w przetargach ( chociażby w systemie podzleceń),
- uelastycznianie systemu czynszów,
- preferencje lokalizacyjne dla rodzimego handlu i usług,
- niekomercyjne systemy informacyjne i pomocowe dla przedsiębiorców (pełnomocnik ds. MŚP w urzędzie gminy).

6. Program „e-Wrocław (Wałbrzych itd.)". Doprowadzenie do mieszkań pełnej infrastruktury komunikacyjnej (telefon, internet, TV-kablowa).

7. Zdrowie. Szpitale pod zarządem Sejmiku Województwa. Szpital Miejski (Wrocław i inne miasta).

8. Mieszkalnictwo:
- priorytet dla planów zagospodarowania przestrzennego,
- rozwój partycypacyjnego budownictwa komunalnego,
- wprowadzenie leasingu mieszkań komunalnych dla ich wykupu,
- budownictwo komunalne dla seniorów (też w celu odzyskiwania ich lokali w centrach),
- wprowadzenie systemu kontraktów na budowę tanich mieszkań czynszowych dla rodzin i osób o niskich dochodach pomiędzy: rządem - miastem - deweloperami.

9. Decentralizacja funkcji: zarządzania, finansowania, kulturalnych i rekreacyjnych a także handlowo-usługowych.

10. Postulaty dla parlamentarzystów:
- zmiana prawa o zagospodarowaniu przestrzennym. Prawo do wydawania pozwoleń na budowę już na podstawie „studium uwarunkowań",
- inicjatywa w sprawie powołania samorządowej służby cywilnej,
- uchwalenie ustawy o aglomeracjach miejskich.

 

16:24, bartektwardowski
Link Dodaj komentarz »
www.wondlapis.pl

Wotum Obywatelskiej Nieufności dla Politycznej Szarej Strefy PiS


Szanowni Państwo

Inicjatywa Wotum Obywatelskiej Nieufności dla Politycznej Szarej Strefy PiS powstała w chwili kiedy zdałem sobie sprawę jak niebezpieczne dla Rzeczpospolitej są rządy PiS i Jarosława Kaczyńskiego.

PiS stworzył Polityczną Szarą Strefę (PSS PiS) posługując się podsłuchami, prowokacją, przesłuchaniami i bezpodstawnymi oskarżeniami prowadzonymi przez służby specjalne, policja i prokuraturę.

PiS i osoby prominentne związane z PiS wykorzystują je potem do szantażu i działań medialnych w opanowanych przez PiS mediach publicznych. PSS PiS ukrywa częściowo lub w całości swoje działania w tym zakresie przed opinią publiczną i czerpie potem z tych nieujawnionych działań korzyści

Wybiegi i oszustwa Jarosława Kaczyńskiego spowodowały, że nie udało się odwołać w Sejmie ministrów tego fatalnego rządu. Dlatego organizuję akcję WON dla PSS PiS Wotum Obywatelskiej Nieufności dla Politycznej Szarej Strefy PiS.

Możecie Państwo swoim podpisem w specjalnych punktach WON dla PSS Pis oraz na stronie internetowej www.wondlapis.pl wziąć udział w publicznym odwołaniu rządu PiS albo odwołaniu poszczególnych członków tego rządu i samego premiera Jarosława Kaczyńskiego.
 
Radosław Popiela
16:14, bartektwardowski
Link Dodaj komentarz »
Wy macie pragnienie, my mamy Oranżadę!
Skąd się wzięła Oranżada? Oranżada to młodość, bąbelki, dynamizm a przede wszystkim pomarańczowy kolor. Pomarańcz kojarzy się z pomarańczową rewolucją na Ukrainie w 2004 roku, ale nie tylko. To kolor, który pobudza do działania i zwiększa optymizm.
I tacy jesteśmy. Nie tylko młodzi wiekiem, ale przede wszystkim duchem. Jesteśmy przekonani o naszych wartościach, ideach, a co najważniejsze o naszej misji w życiu publicznym.

Mamy dość energii, żeby radzić sobie w życiu oraz osiągnąć to czego chcemy. Nasze cele są konkretne: chcemy zmian. Chcemy wyprowadzić Polskę z marazmu społeczno – politycznego, który nastąpił w ostatnich latach.
Maksymalizacja szczęścia dla wszystkich, to jest to, co nas wyróżnia spośród wszystkich innych organizacji. To w końcu od nas wszystkich zależy kształt i forma naszej sceny politycznej, a wiemy, że potrafimy na nią wpłynąć. Skutecznie.
Nadchodzi czas pomarańczowych zmian, zmian na które mamy odwagę. Odrzucamy powszechny społeczny konformizm w imię wyższych wartości. Nie zniechęca nas polityczna niewydolność państwa i społeczna apatia wobec wszelkich obywatelskich inicjatyw. Słowo „niepowodzenie” nigdy nie pojawia się na naszych ustach, w końcu mamy na nie dużą odporność i możliwości by zawsze zacząć od nowa.

Oranżada wyzwala drzemiący w nas wszystkich niespotykany gdzie indziej potencjał i energię. To bąbelkowa siła i pomarańczowy spokój. Przyłącz się!

15:53, bartektwardowski
Link Dodaj komentarz »